Everyday Xmas!

 

♡ Blog ♡    about Travel Kids Mama Papa Living USA Kids USA Cook Book Board ㅣㅣㅣㅣㅣㅣ  

 

 

 

 


0
 276   14   1
  View Articles

Name  
   Boo 
Subject  
   서래마을, Yummy Kampong...

3.1절 날 큰 맘 먹고 국립 중앙도서관에 갔는데 문을 안열었네요... 이런 된장...

지하철 타는 연습도 시킬 겸 분위기 좋게해서 애들 구슬려서 어렵게 갔는데...ㅠㅠ

겨우 달래서 서래마을가서 싱가포르 레스토랑에서 점심 먹이고 강남 교보에 왔습니다.

분위기 안 좋아 사진찍을 엄두 못내다가 겨우 사진을 찍어봅니다...

아...오늘 스타일 완존 구기네요... 그리고 지하철 타고 다니기 엄청 힘드네요... 살을 빼야 해...ㅠㅠ

그건 그렇고...Yummy Kampong... 괜찮더군요...naver 검색하시면 줄줄이 뜹니다... 살짝 비싸긴 하지만...ㅎㅎ


Cris
In the complicated world we live in, it's good to find simple soultnios.   2013/06/25


no
subject
name
date
hit
*
276
  페이스 북... [14]

Boo
2012/07/13 12759 631
275
  2012년 전반기가 끝나가는데... [10]

Boo
2012/06/23 4639 682
274
  꼬맹이... 2박3일 영어마을 가던 날 [21]

Boo
2012/05/18 8765 496
273
  정신 없던 4월이 끝나니 오월이... [2]

Boo
2012/05/11 2358 489
272
  최악의 라디오 출연... [3]

Boo
2012/04/19 2819 534
271
  rejected...

Boo
2012/04/09 2805 688
270
  대학원 신입생 환영회... [2]

Boo
2012/04/07 2374 467
269
  일요일...마감... [1]

Boo
2012/04/01 2533 452
268
  새싹...

Boo
2012/03/30 2330 399
267
  女大 앞 나들이...

Boo
2012/03/19 3082 788
266
  와이프는 열공 중...

Boo
2012/03/17 2345 398
265
  after lunch 산책

Boo
2012/03/16 2126 432
264
  리더십 트레이닝... [7]

Boo
2012/03/13 2010 322
263
  달빛마루 도서관... [4]

Boo
2012/03/04 2592 402
262
  가벼운 등산

Boo
2012/03/03 2561 559

  서래마을, Yummy Kampong... [1]

Boo
2012/03/01 2568 428
260
  인재개발원 가는 길... [2]

Boo
2012/02/26 2306 356
259
  오랜만에 신문 칼럼...ㅎ

Boo
2012/02/22 2104 380
258
  대학로 커피숍 [2]

Boo
2012/02/19 2507 372
257
  운명?

Boo
2012/02/17 2232 440
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by Zetyx