Everyday Xmas!

 

♡ Blog ♡    about Travel Kids Mama Papa Living USA Kids USA Cook Book Board ㅣㅣㅣㅣㅣㅣ  

 

 

 

 


0
 276   14   1
  View Articles

Name  
   Boo 
Subject  
   오랜만에 신문 칼럼...ㅎ
'너무 세게 썼나?'하는 감이 있지만...공유합니다.

이렇게 세게 나가다가는 고향에 돌아가지 못할 가능성마저 있어 보이네요... ㅠㅠ

어~~그놈의 사진... 참으로 느끼하도다...(새로 찍을 수도 없고...)no
subject
name
date
hit
*
276
  페이스 북... [14]

Boo
2012/07/13 12312 495
275
  2012년 전반기가 끝나가는데... [10]

Boo
2012/06/23 4287 553
274
  꼬맹이... 2박3일 영어마을 가던 날 [21]

Boo
2012/05/18 8357 393
273
  정신 없던 4월이 끝나니 오월이... [2]

Boo
2012/05/11 1986 258
272
  최악의 라디오 출연... [3]

Boo
2012/04/19 2196 238
271
  rejected...

Boo
2012/04/09 2501 516
270
  대학원 신입생 환영회... [2]

Boo
2012/04/07 2019 260
269
  일요일...마감... [1]

Boo
2012/04/01 2179 244
268
  새싹...

Boo
2012/03/30 2018 238
267
  女大 앞 나들이...

Boo
2012/03/19 2778 619
266
  와이프는 열공 중...

Boo
2012/03/17 2026 222
265
  after lunch 산책

Boo
2012/03/16 1788 214
264
  리더십 트레이닝... [7]

Boo
2012/03/13 1732 198
263
  달빛마루 도서관... [4]

Boo
2012/03/04 2289 228
262
  가벼운 등산

Boo
2012/03/03 2265 410
261
  서래마을, Yummy Kampong... [1]

Boo
2012/03/01 2227 254
260
  인재개발원 가는 길... [2]

Boo
2012/02/26 2024 203

  오랜만에 신문 칼럼...ㅎ

Boo
2012/02/22 1796 211
258
  대학로 커피숍 [2]

Boo
2012/02/19 2206 195
257
  운명?

Boo
2012/02/17 1861 219
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Zetyx